Ιστοσελίδες για ΑΜΕΑ με επιδότηση ΕΣΠΑ
Προσβασιμότητα για όλους

Τι είναι η προσβασιμότητα στο διαδίκτυο;


Η προσβασιμότητα στο διαδίκτυο σημαίνει ότι ιστοσελίδες, εργαλεία και τεχνολογίες είναι σχεδιασμένα και δομημένα με τέτοιον τρόπο, ώστε άνθρωποι με αναπηρίες, να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Πιο συγκεκριμένα, οι άνθρωποι θα πρέπει να μπορούν

 • να αντιληφθούν, να καταλάβουν, να περιηγηθούν και να προβούν σε ενέργειες στο διαδίκτυο
 • να συνεισφέρουν στο διαδίκτυο

Η προσβασιμότητα εγγυάται ότι, άνθρωποι με οποιαδήποτε αναπηρία θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Τέτοιες αναπηρίες μπορεί να είναι

 • ακοής
 • γνωστικής φύσεως
 • νευρολογικές
 • φυσικές
 • ομιλίας
 • οπτικές

Η προσβασιμότητα επιπλέον ευνοεί και ανθρώπους που δεν έχουν κάποιου είδους αναπηρία. Για παράδειγμα

 • ανθρώπους που χρησιμοποιούν όλα τα νέα αντικείμενα τεχνολογίας
 • ανθρώπους μεγαλύτερους σε ηλικία 
 • ανθρώπους με προσωρινά προβλήματα ή δυσκολίες (π.χ. σπασμένο χέρι)
 • ανθρώπους που συναντάνε περιστασιακούς περιορισμούς, όπως για παράδειγμα πολύ έντονο φως στο περιβάλλον ή πολύ έντονη φασαρία εκεί που βρίσκονται
 • ανθρώπους που έχουν αργή σύνδεση στο ίντερνετ

Η ιστοσελίδα της Blackboard έχει την πιστοποίηση της W3C για το πρότυπο προσβασιμότητας WCAG 2.0


Θα ήταν αδιανόητο να προσφέρουμε την υπηρεσία σχεδιασμού με βάση το πρότυπο WCAG 2.0 και να μην έχουμε δημιουργήσει εμείς την ιστοσελίδα μας με βάση αυτό! 

Η ιστοσελίδα της Blackboard λοιπόν, έχει όλες τις εγκρίσεις και τα πρωτόκολλα που απαιτούνται, ώστε να θεωρείται ιστοσελίδα με πλήρη προσβασιμότητα από ΑΜΕΑ.

Η προσβασιμότητα με απλά λόγια


Όταν οι ιστοσελίδες και τα ιντερνετικά εργαλεία είναι σχεδιασμένα και δομημένα όπως πρέπει, άνθρωποι με αναπηρίες μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Ωστόσο, επί του παρόντος, η πλειοψηφία των ιστοσελίδων είναι σχεδιασμένες με τέτοιον τρόπο ώστε βάζουν εμπόδια που καθιστούν πολύ δύσκολη έως αδύνατη την δυνατότητα των ανθρώπων αυτών να τις χρησιμοποιήσουν 

Δημιουργώντας ή μετατρέποντας τις ιστοσελίδες, ώστε να είναι προσβάσιμες σε όλους, δίνουμε οφέλη σε άτομα, επιχειρήσεις και την κοινωνία ως σύνολο. Τα διεθνή πρότυπα καθορίζουν τι χρειάζεται μια ιστοσελίδα για να είναι προσβάσιμη από όλους, και ακριβώς αυτά ακολουθούμε στην Blackboard.

Επιδότηση ιστοσελίδας για ΑΜΕΑ μέσω ΕΣΠΑ


Όλα τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ που επιδοτούν την κατασκευή ή ανακατασκευή ιστοσελίδας, θέτουν ως προαπαιτούμενο αυτή να είναι προσβάσιμη από Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) σύμφωνα με το πρότυπο WCAG 2.1 του παγκόσμιου οργανισμού W3C. Κατασκευάζουμε ιστοσελίδες με πλήρη συμμόρφωση στα ζητούμενα πρότυπα, ώστε να  επιδοτηθούν από το ΕΣΠΑ.

Η Blackboard σας παρέχει αυτή την υπηρεσία συνδυάζοντας την προσβασιμότητα με τον άρτιο σχεδιασμό και την όμορφη παρουσίαση της ιστοσελίδας σας.

Επικοινωνία

Έχετε ιστοσελίδα και θέλετε να την μετατρέψετε ώστε να ανταποκρίνεται στο πρότυπο WCAG 2.1;